Таадаларыстын jенучил jоллы!

Февраль 21, 2020 Просмотров: 155
21 февральда Кара-Куjур jурттын школында алтай тилге учурлалган конференция отти. Бу конференцияда ончо школдордон коп туружаачылар келгиледи. Балдар бойлорынын Улу Jенунин 75 jылдыгына учурлалган проекттерин коруладылар. Кажы ла школдон 5-6 туружаачылар болды. Баштапкы jерлерди Саратан, Балыктуюль, Улаган алдылар. Экинчи jерде Кара-Кудюр, Чибиля, Паспарта алды. Экинчи болук Кара-Кудюр jуртын jурт байзанында отти.Ондо балдарга премиялар табыштырылды(О.Л.Хорохординын, П.В.Кучияктын).